news

/
news

ФИРМА „КАСТ ФУТУРА – БГ” ЕООД ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Фирма КАСТ ФУТУРА БГ- ЕООД е част от Кастфутура АД, лидер в производството на компоненти за газови уреди, с филиали на няколко континента и обща структура от около 800 служители. Секторът, в който осъществява своята дейност  КАСТ ФУТУРА – БГ ЕООД, се характеризира с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива – КИД –
ОЩЕ