Продава се поземлен имот находящ се в село Бистрица, обл. София

Площ: 1043 кв.м

Трайно предназначение: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: За вилна сграда

За повече информация натиснете тук